top of page

AVG(gegevens bescherming)

GDPR

In deze privacy verklaring legt Nuelle Flipse photography gevestigd te Utrecht (postcode 3581HD) uit welke persoonsgegevens Nuelle Flipse photography verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

AlGEMEEN

Nuelle Flipse photography respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.nuelleflipse.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties.

Nuelle Flipse photography gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Nuelle Flipse photography te maken hebben. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met in achtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), als mede op het moment van verwerking actuele nationale wet - en regelgeving. 

PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de dienstverlening van Nuelle Flipse photography of wanneer u anderszins contact heeft met Nuelle Flipse photography (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de websites van Nuelle Flipse photography), legt Nuelle Flipse photography de door u opgegeven gegevens vast. Nuelle Flipse photography bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Voorbeelden van zulke persoonsgegevens zijn uw voor- en/of achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Nuelle Flipse photography gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klanten bestand en marketingdoeleinden.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. In uitzonderingsgevallen kan dit wel gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Nuelle Flipse photography of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Nuelle Flipse photography naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

U kunt te allen tijde de website van Nuelle Flipse photography anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Nuelle Flipse photography te delen.

BEVEILIGING

Nuelle Flipse photography draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

    •    toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,

    •    alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

INZAGE ENWIJZIGINGEN VAN UW GEGEVENS.

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Nuelle Flipse photography opnemen door het sturen van een e-mail naar: nuelle71@gmail.com  of via de website via het contact formulier. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Nuelle Flipse photography behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

bottom of page